სიახლეები
:: ასსპა-ს პალატის საბჭომ საერთო კრებას თავმჯდომარეობის კანდიდატები წარუდგინა

აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის "პალატის საბჭომ" ასსპა-ს საერთო კრებას ასარჩევად პალატის თავმჯდომარეობის 2 კანიდიდატი: დალი მახარაძე და იაკინთე (ნიკა) ჩხარტიშვილი წარუდგინა. აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარის არჩევნები 10 ოქტომბერს გაიმართება.