სიახლეები
:: ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობა და ციფრული ტექნოლოგიების მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში

საქართველოსა და აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატებისა ორგანიზებითა და DCFTA- საინფორმაციო ცენტრის მხარდაჭერით, 13 ივნისს, სასტუმრომარანშიფერმერებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობა და ციფრული ტექნოლოგიების მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში . ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობა და ციფრული ტექნოლოგიების მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში წარმოების გასაუმჯობესებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია განვითარებადი ქვეყნებისათვის. ზუსტი ამინდის პროგნოზი, საინტერესეო რჩევები სხვადასხვა კულტურების შესახებ, ჩანაწერების/შეკვეთების სწრაფი აღრიცხვა ეს ის საკითხებია, რომელიც მნიშვნელოვანია მცირე თუ საშუალო მწარმოებლებისთვის. ტრენინგს უძღვებოდა ნინო კეშელავა.