აჭარის ა/რ სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟის რეესტრში ცვლილებების შესახებ!

336
2023 წლის 25 ოქტომბერს, აჭარის ა/რ სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟში ჩატარდა კრება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდა რიგი ცვლილებებისა, კრების საფუძველზე განახლდა “აჭარის ა/რ სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟის” რეესტრი, შეიცვალა საარბიტრაჟო საქმის სარეგისტრაციო მოსაკრებლის ოდენობა და განისაზღვრა საარბიტრაჟო საქმის გამოყოფისა და გაერთიანების, ასევე საქმის ხელახალი განხილვის პროცედურები.
 
კრებას ესწრებოდნენ: 
სსიპ “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის” თავმდჯდომარე – გიორგი რომანაძე
 
“აჭარის ა/რ სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟის” დირექტორი – პაატა კოპალეიშვილი
 
“აჭარის ა/რ სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟის” თავმჯდომარე – როსტომ გუნთაიშვილი
 
“აჭარის ა/რ სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟის” არბიტრი – დავით კეკენაძე
პარტნიორთა კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების სრული ვერსიის სანახავად, გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი: