შეხვედრა ლიეტუვის საელჩოს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში

310

აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში   ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩოს  საგრანტო პროექტის  „ეკონომიკური ზრდა საქართველოს რეგიონებში,  მეცხოველეობის სექტორის პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება ევროკავშირის და საერთაშორისო  მოთხოვნების შესაბამისად,  ექსპორტის შესაძლებლობა  საზოგადოებაში”   ფარგლებში  შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრაში მონაწილებდნენ ლიეტუვის მეცხოველეობის ჯიშთგანახლების ასოციაციის თავმჯდომარე ვილიუს რექსტისი, ასოციაციის წევრები, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკის დაგეგმვისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის თანამშრომლები,  სავაჭრო პალატის  თავმჯდომარე გიორგი რომანაძე და ექსპერტიზა-სერტიფიცირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი სამნიძე.

პროექტი, რომლის პარტნიორია აჭარის  სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მიზნად ისახავს ევროპული გამოცდილება  მეცხოველეობის სექტორში ენერგოეფექტურობისა და ენერგიის დაზოგვის, ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენების ზრდისა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კლიმატ – გონივრული პოლიტიკის მიმართულებით, გააცნოს აღნიშნული დარგის  მეწარმე სუბიექტებს. აჭარის სავაჭრო პალატა, როგორც სავაჭრო-სამრეწველო ურთიერთობების მხარე რეგიონში, ენერგოეფექტურობისა და ენერგიის დაზოგვის მიმართულებით ევროპაში არსებულ გამოცდილებას მიიტანს მეცხოველეობის სექტორის მეწარმე სუბიექტებთან.