კონფერენცია – ,,მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონი – უახლესი პრაქტიკა და აქტუალური საკითხები

542

ბათუმში  საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით კონფერენცია – ,,მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონი – უახლესი პრაქტიკა და აქტუალური საკითხები გაიმართა.

შეხვედრას უძღვებოდნენ შესაბამისი სფეროს პროფესიული და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები.

კონფერენციაზე განიხილეს როგორც საკანონმდებლო ცვლილებები, ისე მათ პრაქტიკაში დანერგვასთან დაკავშირებული გამოწვევები.

შეხვედრის ბოლოს მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცათ ჩართულიყვნენ კითხვა – პასუხის რეჟიმში.

მსჯელობა შეეხო პრაქტიკულ საკითხებს საგადასახადო დაბეგვრის მიმართულებით, კერძოდ თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს „მეწარმეთა შესახებ“ კანონმა კომპანიების საგადასახადო ვალდებულებებზე.