ონლაინ ტრენინგი მეწარმეებისთვის

573

აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში ადგილობრივი მეწარმეებისთვის ონლაინ ტრენინგ კურსი „სოციალური მედიის მართვის საფუძვლები“ ტარდება.

ტრენინგი ჩეხეთის მთავრობის პროექტის “ახალი უნარები და შესაძლებლობები მცირე და საშუალო ბიზნესს ვაჭრობის განვითარებისთვის” ფარგლებში ტარდება. პროექტს ჩეხეთის განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით ანხორციელებს აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა.

განსახილველი საკითხები:

-სოციალური მედია არხების კონცეფცია და მათი ალგორითმები – Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok;

-სოციალური მედია არხის შერჩევის კრიტერიუმები – პრაქტიკული სავარჯიშო ბიზნესების მახასიათებლების გათვალისწინებით (პრეზენტაციები);

-ეფექტური კონტენტი: დარწმუნების ტექნოლოგიები – თეორია და პრაქტიკა e-commerce-ში;

-ეფექტური ვიზუალური კონტენტის შექმნა – Canva.ში მუშაობა;

-ეფექტური ტექსტუალური კონტენტის შექმნა – შეტყობინების აგებულება, ელემენტები, ჰეშთეგები, საკვანძო სიტყვები;

-სიტუაციური მარკეტინგი – ონლაინ აქტივობები, სოციალური პასუხისმგებლობა; გამოხმაურების მართვა – როდის და როგორ გამოვეხმაუროთ მომხმარებელთა მოთხოვნებს.