აჭარის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

846

USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში აჭარაში პირველი სკოლა-ბიზნესის ფორუმი ჩატარდა.

სკოლა-ბიზნესის ფორუმი USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში ტარდება. პროგრამის მხარდამჭერია საქართელოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. აჭარის რეგიონში პროგრამის პარტნიორია ააიპ „ბათუმის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი“.

აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და პროგრამის რეგიონულ პარტნიორ აჭარის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მხარეები ერთმანეთთან თანამშრომლობით მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში კერძო სექტორის ჩართულობის განვითარებაში, რათა კერძო სექტორი გახდეს რეგიონში პოზიტიური ცვლილებების მონაწილე.