,,საჯარო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის წარდგენა

510

USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსა და აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგნიზებით გაიმართა ,,საჯარო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის წარდგენა.

შეხვედრის ბენეფიციარები იყვნენ სახელმწიფო უწყებების, არსებული იურიდიული პირების (სსიპ-ების, ააიპ-ების, შპს-ებისა და სხვ.) საჯარო შესყიდვების კუთხით დასაქმებული სპეციალისტები.

‘’დღევანდელი შეხვედრა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგისა და კომუნიკაციის კარგი  შესაძლებლობაა. მნიშვნელოვანია უშუალო შეხვედრის დროს მიიღოს  ბიზნესმა ამომწურავი პასუხები კანონპროექტის ცვლილებებთან დაკავშირებით.“-აღნიშნა პალატის თავმჯდომარემ გიორგი რომანაძემ

შეხვედრაზე განიხილეს ,,საჯარო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის

ინსტიტუციური ჩარჩო, კანონის პროექტით გათვალისწინებული სიახლეების ძირითადი არსი, გამოწვევები, ახალი პროცედურები და ინსტრუმენტები.

შეხვედრის ბოლოს დისკუსია გაიმართა.