კონკურენციის პოლიტიკისა და ანტიდემპინგური ღონისძიებების განხილვა მეწარმეებთან

744
საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერის პროექტის (AA Facility) და სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით კონკურენციის პოლიტიკისა და ანტიდემპინგურ ღონისძიებების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ადგილობრივ ბიზნეს სექტორთან სამუშაო შეხვედრა შედგა.
შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა მეწარმეებისა და ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის კონკურენციის პოლიტიკის მიმართულებით განხორციელებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებების, მისი აღსრულების, მიღებული შედეგების, დემპინგისა და ზიანის ფორმების, ზოგადი პრინციპების გაცნობა.
შეხვედრას ესწრებოდნენ აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრი კომპანიები.