აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“-სა და სსიპ „საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია“-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

947

აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და სსიპ „საქართველოს

მედიატორთა ასოციაცია“-ს  შორის ურთიერთთანამშრომლობის

მემორანდუმი გაფორმდა.

დოკუმენტს ხელი აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარემ გიორგი რომანაძემ და სსიპ „საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია’’-ს თავმჯდომარემ ირაკლი ყანდაშვილმა მოაწერეს.

მემორანდუმი ითვალისწინებს მხარეთა თანამშრომლობას მედიაციის პოპულარიზაციის მიზნით: ერთობლივი ღონისძიებების, კონფერენციებისა და სხვა აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებას,  მედიაციის, როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმის დანერგვასა და პოპულარიზაციას.

მემორანდუმის ფარგლებში აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა უზრუნველყოფს  პალატაში შემავალი წევრებისთვის, პარტნიორებისთვის მედიაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და ამ მიზნით შესაბამისი აქტივობების განხორციელებას.