ვიზიტი ბათუმის ტექნოპარკში

1105

დღეს აჭარის ა.რ.სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე გიორგი რომანაძე და თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნინო დოლიძე ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს რეგიონალური ცენტრის_ ბათუმის ტექნოპარკის  მენეჯერს ქეთევან ბულისკერიას შეხვდნენ.  შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო. მხარეებმა დეტალურად  ისაუბრეს თავიანთ საქმიანობაზე.

ქეთევან ბულისკერიამ აღნიშნა, რომ  ტექნოპარკის მანდატია ეკონომიკის ყველა დარგში შეიტანოს ინოვაციები. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ თანამშრომლობას ამ მიმართულებით რეგიონში დიდი პერსპექტივები შეიძლება ჰქონდეს.

ბათუმის ტექნოპარკის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, კერძო კომპანიებს გამოიყენონ აქამდე რთულად ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები საკუთარი საქმიანობის განვითარებისთვის და მიიღონ ცოდნა როგორც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში, ისე მეწარმეობის მიმართულებით.

შეხვედრაზე გამოითქვა  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების სურვილი. დაიგეგმა სამუშაო შეხვედრა პალატის წევრებთან ტექნოპარკის სერვისების გაცნობის მიზნით, ასევე ვორქშოფების ორგანიზება, რაც ხელს შეუწყობს  ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროების პრობლემების გამოკვეთას. მხარეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე საგრანტო პროექტების მიმართულებით.

შეხვედრის დასასრულს  გიორგი რომანაძემ დაათვალიერა  ტექნოპარკის სამუშაო სივრცე, სამრეწველო ინოვაციების უნივერსალური ლაბორატორია (ფაბლაბი) – უახლესი დანადგარებით  დაკომპლექტებული ლაბორატორიული სივრცე მოდელირებისა და პროტოტიპირებისთვის. გაეცნო ლაბორატორიაში არსებული დანადგარების მუშაობის პრინციპებს.