შეხვედრა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

1257
✅ დღეს აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნინო დოლიძე და აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ირმა აფხაზავა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბენეფიციარებსა და მეწარმეებს შეხვდნენ.
👥 შეხვედრა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაიმართა, რომელსაც ესწრებოდნენ: ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის “სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა” საგრანტო პროგრამის კოორდინატორი მალვინა კილაძე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ,,ქალთა ოთახის“ კოორდინატორი მაგდა მალაყმაძე, აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული ,,ღია სივრცე – ქალთა ოთახი“-სა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ,,ქალთა ოთახის“ წარმომადგენლები.
📍 შეხვედრის მთავარ საკითხს წარმოადგენდა აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის მიერ 2021 წელს დაგეგმილი ,,სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა“ საგრანტო პროგრამებისა და ქვეპროგრამების პრეზენტაცია. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ქალი ბენეფიციარებისა და სტარტაპერებისათვის მაქსიმალური ინფორმირებულობა. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა სასოფლო-სამეურნეო და ფერმერული მეურნეობების განვითარებაზე.
📍 აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატა თავის მხრივ უზრუნველყოფს მეწარმე ქალთა ჩართულობასა და უფასო საკონსულტაციო დახმარებას.