სსიპ აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარის არჩევნები

1442

მიმდინარე წლის 28 იანვარს  აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში გაიმართა საერთო კრება, რომელზეც არჩეულ იქნა პალატის თავმჯდომარე.

არჩევნები ჩატარდა „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით გათვალისწინებული ყველა პროცედურის დაცვით. პალატის საერთო კრებამ დამსწრე დელეგატების სრული შემადგენლობით ერთხმად აირჩია გიორგი რომანაძის კანდიდატურა, რომელიც პალატას 4 წლის ვადით უხელმძღვანელებს. მან აღნიშნულ თანამდებობაზე შეცვალა ნიკა ჩხარტიშვილი.