გადაცემა ,,მთავარი ეკონომიკაში” სტუმარია ნიკა ჩხარტიშვილი

1834

გადაცემა ,,მთავარი ეკონომიკაში” სტუმარია აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე ნიკა ჩხარტიშვილი