აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და ბელარუსის რესპუბლიკის გროდნოს ოლქის ხელმძღვანელთა ონლაინ შეხვედრა

1158
🇬🇪🇧🇾აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და ბელარუსის რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გროდნოს ოლქის ხელმძღვანელებს შორის ონლაინ შეხვედრა გაიმართა.
♻️ შეხვედრის დროს დაისახა მომავალი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები.
🇬🇪 ქართულ მხარეს წარმოადგენდა: აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე ნიკა ჩხარტიშვილი, თავმჯდომარის მოადგილეები ნუგზარ მიქელაძე და თამაზ თურმანიძე, მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობებში ლაშა ბოლქვაძე, საინვესტიციო და საექსპორტო ურთიერთობების მთავარი სპეციალისტი ნათია სურმანიძე.
🇧🇾ბელარუსის წარმომადგენლებს შორის იყვნენ: ბელარუსის რესპუბლიკის უნიტარული საწარმოს “BelCCI გროდნოს განყოფილების” გენერალური დირექტორი მიროსლავ საროსეკი, გენერალური დირექტორის მოადგილე საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის საკითხებში კონსტანტინ კაიკოვი და საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის დეპარტამენტის ინტელექტუალური საკუთრების წამყვანი სპეციალისტი ალექსანდრე დობროდუშენკო.
💻 მხარეები შეთანხმდნენ აჭარისა და გროდნოს რეგიონების ბიზნეს წრეებს შორის ონლაინ B2B მოლაპარაკებების ორგანიზების თაობაზე. ასევე ხაზი გაესვა პარტნიორობის გაღრმავების მნიშვნელობას