ანტიკრიზისული გეგმის მე-4 ეტაპი

917
მოქალაქეებზე ზრუნვისა და კერძო სექტორის მხარდაჭერის ახალი პაკეტი
ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე დაწესებული, გამკაცრებული წერტილოვანი შეზღუდვების პარალელურად, შემუშავდა ანტიკრიზისული გეგმის მე-4 ეტაპი