განცხადება!!! – აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სთავაზობს თანამშრომლობას ბიზნეს-გეგმების შემუშავებაში გამოცდილ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს

1134

📣აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სთავაზობს თანამშრომლობას ბიზნეს-გეგმების შემუშავებაში გამოცდილ ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს, რათა კონკურსში მონაწილე ბენეფიციარებს პალატამ გაუწიოს რეკომენდაცია კვალიფიციური სერვისის გამწევი პირების შესახებ.

დაინტერესებულმა პირებმა მოგვმართეთ შემდეგ მისამართზე:
ქ. ბათუმი მელაშვილის ქუჩა № 26; ტელ: +995 422 27 28 43 ან +995 557 67 00 07