ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

1243

დღეს, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და შპს „აჭარის წყალი ჯორჯია“-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემეორადუმი გაფორმდა, რომელსაც ხელი მოაწერეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ტიტე აროშიძემ, აჭარის ა.რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარემ ნიკა ჩხარტიშვილმა და შპს „აჭარის წყალი ჯორჯია“-ს წარმომადგენელმა პრაშანტ ვასანტ ჯოშმა.
პალატა გამოხატავს მზადყოფნას განახორციელოს ,,პროგრამაში“ ჩართვის მსურველთა ტექნიკური და საკონსულტაციო დახმარება განაცხადის შევსებისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ბიზნეს გეგმების შედგენაში;
🤝მემორანდუმს საფუძვლად უდევს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამა „სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა“-ს ფარგლებში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა.