განცხადება!!! – მოდისა და ტყავის ნაწარმის გამოფენა

1004

აჭარის ა.რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა კომპანიებს სთავაზობს 2020 წლის 15-18 იანვარს თურქეთში, ქ. სტამბულში დაგეგმილ მოდისა და ტყავის ნაწარმის გამოფენაში მონაწილეობის მიღებას.
პალატა თავისი წევრი კომპანიებისთვის განახორციელებს გამოფენაში მონაწილეობის ხარჯების უზრუნველყოფას (სასტუმროში განთავსება საუზმის ჩათვლით). ვიზიტორი კომპანიის მხრიდან ასანაზღაურებელი იქნება მხოლოდ მგზავრობის ხარჯი.
დაინტერესებულმა კომპანიებმა მოგვმართეთ შემდეგ მისამართზე:
ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქუჩა № 26; ტელ: +995 422 27 28 43 ან +995 577 28 90 70
იხ. ქვემოთ მოცემული ლინკი