კომპანია ,,ჯეოფიბრე“

აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე გიორგი რომანაძე, პირველი მოადგილე ნინო დოლიძე, მოადგილე თამაზ თურმანიძე და თავმჯდომარის მრჩეველი თამაზ...