აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სტანდარტული საწევრო

წლიური 200 ლარი

აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ოქროს წევრი

წლიური 3000 ლარი

აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა პლატინის წევრი

წლიური 5000 ლარი

აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სტანდარტული საწევრო (წლიური 200 ლარი)

 1. ინფორმაცია აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
 2. ინფორმაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმების, გამოფენების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების და სავაჭროს მისიების შესახებ;
 3. ინფორმაცია უცხოური კომპანიების მიერ საქართველოში პარტნიორის მოძიების შესახებ;
 4. ორმხრივ ბიზნეს შეხვედრებში (B2B) მონაწილეობა;
 5. ზოგადი კონსულტაცია ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ;
 6. ზოგადი კონსულტაცია საქართველოს მიერ გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების შესახებ;
 7. ზოგადი კონსულტაცია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთნახმების (DCFTA) შესახებ;
 8. კონსულტაცია სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროგრამების და ინიციატივების შესახებ;
 9. კონსულტაცია დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროგრამების და ინიციატივების შესახებ;
 10. ზოგადი კონსულტაცია დავების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმებზე- აჭარის არ სავაჭრ-სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟი;
 11. კონსულტაცია ზოგად იურიდიულ სამეწარმეო საკითხებში;
 12. პალატის წევრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;
 13. კონსულტაცია შტრიხკოდების გაცემასთან და ყოველწლიურად GS1-ის  საერთაშორისო ბაზაში რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
 14. კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ან/და სხვა მასალებში პალატის ლოგოს (წევრობის აღნიშვნით) გამოყენება;
 15. პალატის ოფიციალურ ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელებში კომპანიის ლოგოს განთავსება;
 16. დარბაზის დათმობა ღონისძიებებისთვის;
 17. საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების (ISO) შესაბამისობის სერტიფიცირება (- 5%);
 18. მენეჯმენტის სისტემების შიდა აუდიტორების მომზადება-გადამზადება (-5%).

აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ოქროს წევრი-3000 ლარი (წლიური)

 1. ინფორმაცია აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
 2. ინფორმაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმების, გამოფენების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების და სავაჭროს მისიების შესახებ;
 3. ინფორმაცია უცხოური კომპანიების მიერ საქართველოში პარტნიორის მოძიების შესახებ;
 4. ორმხრივ ბიზნეს შეხვედრებში (B2B) მონაწილეობა;
 5. ზოგადი კონსულტაცია ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ;
 6. ზოგადი კონსულტაცია საქართველოს მიერ გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების შესახებ;
 7. ზოგადი კონსულტაცია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთნახმების (DCFTA) შესახებ;
 8. კონსულტაცია სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროგრამების და ინიციატივების შესახებ;
 9. კონსულტაცია დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროგრამების და ინიციატივების შესახებ;
 10. ზოგადი კონსულტაცია დავების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმებზე- აჭარის არ სავაჭრ-სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟი;
 11. კონსულტაცია ზოგად იურიდიულ სამეწარმეო საკითხებში;
 12. პალატის წევრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;
 13. კონსულტაცია შტრიხკოდების გაცემასთან და ყოველწლიურად GS1-ის  საერთაშორისო ბაზაში რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
 14. კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ან/და სხვა მასალებში პალატის ლოგოს (წევრობის აღნიშვნით) გამოყენება;
 15. პალატის ოფიციალურ ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელებში კომპანიის ლოგოს განთავსება;
 16. დარბაზის დათმობა ღონისძიებებისთვის;
 17. საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების (ISO) შესაბამისობის სერტიფიცირება (- 5%);
 18. მენეჯმენტის სისტემების შიდა აუდიტორების მომზადება-გადამზადება (-5%).

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა პლატინა წევრი - წლიური 5000 ლარი

 1. ინდივიდუალური მენეჯერი;
 2. ინფორმაცია აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
 3. ინფორმაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმების, გამოფენების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების და სავაჭროს მისიების შესახებ;
 4. ინფორმაცია უცხოური კომპანიების მიერ საქართველოში პარტნიორის მოძიების შესახებ;
 5. ორმხრივ ბიზნეს შეხვედრებში (B2B) მონაწილეობა;
 6. საჯარო უწყებებთან შეხვედრების ორგანიზება;
 7. ზოგადი კონსულტაცია ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ;
 8. ზოგადი კონსულტაცია საქართველოს მიერ გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების შესახებ;
 9. ზოგადი კონსულტაცია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთნახმების (DCFTA) შესახებ;
 10. კონსულტაცია სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროგრამების და ინიციატივების შესახებ;
 11. კონსულტაცია დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროგრამების და ინიციატივების შესახებ;
 12. ზოგადი კონსულტაცია დავების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმებზე- აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებბული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი;
 13. კონსულტაცია ზოგად იურიდიულ სამეწარმეო საკითხებში;
 14. კონსულტაცია შტრიხკოდების გაცემასთან და ყოველწლიურად GS1-ის  საერთაშორისო ბაზაში რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
 15. პალატის ოფიციალურ ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელებში კომპანიის ლოგოს განთავსება;
 16. კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ან/და სხვა მასალებში პალატის ლოგოს (წევრობის აღნიშვნით) გამოყენება;
 17. პალატის წევრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;
 18. დარბაზის დათმობა ღონისძიებებისთვის;
 19. საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების (ISO) შესაბამისობის სერტიფიცირება (- 10%);
 20. მენეჯმენტის სისტემების შიდა აუდიტორების მომზადება-გადამზადება (-10%)
   

საწევროს განაცხადის ფორმა