სიახლეები
:: ასსპა-ს პალატის საბჭოს სხდომა გაიმართა

მიმდინარე წლის 23 აგვისტოს სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის“ პალატის საბჭოს N2 სხდომა გაიმართა შემდეგი დღის წესრიგით:

სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის“ მიმდინარე წლის საქმიანობის შესახებ ანგარიში - მომხსენებელი ირაკლი სამნიძე;
სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის“ თავმჯდომარის მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნა - მომხსენებელი ჯუმბერ ტუღუში;
სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის“ თავმჯდომარის არჩევნებთან დაკავშირებით ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის საორგანიზაციო კომისიის შემადგენლობის არჩევა - მომხსენებელი ჯუმბერ ტუღუში.