სიახლეები
:: საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადების დღე

9 აპრილი არის გმირული ბრძოლისა და ამ ბრძოლაში გამარჯვების დღე.
9 აპრილი არის ჭეშმარიტად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე!
1991 წლის 9 აპრილს საქართველოში აღსდგა არა მხოლოდ ჩვენი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა, არამედ – 1918-21 წლების კანონიერი ხელისუფლების სამართალმემკვიდრეობაც. 
აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ყველას გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადების დღეს!