სიახლეები
:: ასსპა-ს წარმომადგენლები ბათუმის მერს შეხვდნენ

 აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლები ქ.ბათუმის მერს შეხვდნენ;

 შეხვედრაზე ბათუმის მერმა განხორციელებული და განსახორციელებელი პროექტების შესახებ ისაუბრა;

 ბათუმის მერმა ახალი მუნიციპალური სერვისები გააცნო შეხვედრის მონაწილეებს;

 ასსპა-ს წარმომადგენლებმა დაუსვეს კითხვები ბიზნესისთვის მუნიციპალურ სერვისების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით.