სიახლეები
:: ასსპა-ში მიმდინარეობს ტრენინგი თემაზე: “სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების შესახებ მიმწოდებლების ცნობიერების ზრდა “

აჭარის . სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 11-14 ივნისს ატარებს უფასო ტრენინგების კურსს თემაზესახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების შესახებ მიმწოდებლების ცნობიერების ზრდა “. ტრენინგს ესწრებიან იმ კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც მონაწილეობენ სახელმწიფო შესყიდვებში ან სურვილი აქვთ ისარგებლონ სახელმწიფოს შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდრებითა და კონკურსებით. ტრენინგ-კურსის მიზანია კომპანიის წარმომადგენლების ცნობიერების ზრდა და მეტი ბიზნეს სუბიექტის ჩართულობა ელექტრონულ შესყიდვებშიტრენინგ-კურსი ტარდება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა დაUSAID მხარდაჭერით