სიახლეები
:: ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში განხორციელებული რეფორმების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა/პრეზენტაცია

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით, სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან ერთად მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტისა (IFRS FOR SMES), ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა/პრეზენტაცია 22 დეკემბერს  ბათუმში, სასტუმრორედისონშიგაიმართა.
 ღონისძიებას ესწრებოდნენ საწარმოების აღმასრულებელ დირექტორები, ფინანსური მენეჯერები და ბუღალტრები.