სიახლეები
:: ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს მიზნობრივი პროგრამების პრეზენტაცია ასსპა-ში

აჭარის .-ის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებულ ბათუმისქალთა ოთახშიგაიმართა აჭარის . ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2018 წლის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში დაგეგმილი მიზნობრივი პროგრამების პრეზენტაცია, რომელიც აჭარის .-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლელა სურმანიძემ წარმოადგინა.
შეხვედრის მიზანია აჭარისქალთა ოთახებისსაშუალებით სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის მიზნობრივი პროგრამების შესახებ მოსახლეობაში ინფორმაციის გავრცელება.
შეხვედრას ესწრებოდნენ: აჭარის .-ის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე, აჭარის .-ის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე თამაზ შავაძე, აჭარისქალთა ოთახებისმენეჯერები, აჭარაში არსებული სამედიცინო კლინიკების ხელმძღვანელები, ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები
.