სიახლეები
:: აწარმოე საქართველოს“ პირველ ეტაპგადალახული ბენეფიციალებისათვის ტრენინგი

 აჭარის ა.რ-ის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის სააქტო დარბაზში სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოს“ პირველ ეტაპგადალახული ბენეფიციალებისათვის ტრენინგი მიმდინარეობს, რომელიც 11 ივლისამდე გაგრძელდება. მსმენელები შეისწავლიან ბიზნეს-გეგმის დაწერას. ტრენინგკურსის დასრულების შემდეგ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ პროგრამის მეორე ეტაპის კონკურსში, სადაც საუკეთესო ბიზნესგეგმები დაფინანსდება 5-იდან 15ათას  ლარამდე ოდენობის გრანტით.