სიახლეები
:: სამხრივი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდმი

დღეს, ბათუმის "ქალთა ოთახში" ა(ა)იპ “შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისთვ-ის” , ა(ა)იპ „აჭარის ქალ-ბიზნესმენთა ასოციაციისა“ და „ღია სივრცე - ბათუმის ქალთა ოთახს“ შორის სამხრივი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდმს მოეწერა ხელი.
>> მემორანდუმის მიზანია მხარეთა მომავალი ურთიერთთანამშრომლობის ძირითადი პრინციპების განსაზღვრა, რაც გულისხმობს „აჭარის ქალ-ბიზნესმენთა ასოციაცია“, და „ღია სივრცე ბათუმის ქალთა ოთახი“ ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისათვის ორგანიზაციასთან გაცვლის ინფორმაციებს ახალგაზრა საზოგადოებაზე ორიენტირებულ გეგმებსა და საქმოიანობაზე.
1.ურთიერთ დახმარებასა და თანამშრომლობას, ახალგაზრდული პროექტებისა და ღონისძიებების ორგანიზებაში.
2. მხარდაჭერას სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ახალგაზრდა ადამიანების გადაუდებელი პრობლემების გადაჭრის მიზნით.
3. ხელშეწყობას, ა(ა)იპ „ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისათვის“ რეგიონალურ წარმომადგენლობას შესაძლებლობა მიეცეს სამუშაო შეხვედრები გამართოს ღია სივრცე ქალთა ოთახში