სიახლეები
:: მიმტანების ტრენინგები

2017 წლის 15 თებერვალს აჭარის ა.რ. სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული აჭარის კაფე-ბარ რესტორნების ასოციაცია ორგანიზებით სარესტორნო სფეროში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ჩატარდა ტრენინგი სერვისის სფეროს წარმომადგენლებისათვის, ბათუმის კვების ობიექტებექტთათვის. მიმტანებს თეორიული და პრაქტიკულ კურსები სარესტორნო ბიზნესის ტრენერიმა, სპეციალისტიმა ბესიკ შავიშვილიმა ჩაუტარა. ტრენინგის საშუალებით კვების ობიექტის წარმომადგენლებს საშუალებას მისცემს აღმოფხვრილი იქნას ის მასობრივი პრობლემები რაც ამ დროისათვის რეგიონის პრობლემას წარმოადგენს სერვისის დარგში.  2017 წლიდან ტრენინგები მასიურ სახეს მისცემს არა ერთჯერადად არამედ მთელი წლის განმავლობაში დაკვირვებებისა და შიდა მონიტორინგის მეშვეობით.