პარტნიორები

ბელგიის სავაჭრო პალატების ფედერაცია

მეჰელენის სავაჭრო პალატა

ჰააგის სავაჭრო პალატა

შეცინის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

 

ბელორუსიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

უკრაინის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

სომხეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

 

თავრიზის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

 

თურქეთის ბიზნეს ორგანიზაციები

TOBB თურქეთის პალატებისა და ბირჟების გაერთიანება

იზმირის სავაჭრო პალატა

იალოვას სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

ASKON ბიზნესმენთა ასოციაცია ანატოლიის ლომები

BIGA სავაჭრო ბირჟა

მალათიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

ადანის სავაჭრო პალატა

კაისერის სავაჭრო პალატა

სამსუნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

გებზეს სავაჭრო პალატა

ართვინის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

რიზეს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

ტრაპიზონის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა