აჭარის რეგიონის ექსპორტის მონაცემები

ექსპორტი 2018

ექსპორტი 2017

ექსპორტი 2016

ექსპორტი 2015

ექსპორტი 2014