ასსპა-ს ყოველთვიური საინფორმაციო ბიულეტენი

საინფორმაციო ბიულეტენი №1 (2019)

საინფორმაციო ბიულეტენი №12 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №11 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №10 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №9 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №8 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №7 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №6 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №5 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №4 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №3 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №2 (2018)

საინფორმაციო ბიულეტენი №1 (2018)