ბიზნესი აჭარაში

აჭარის რეგიონის ეკონომიკისა და ბიზნესის შესახებ ინფორმაცია მოწოდებულია ასსპა-ს სტრატეგიული პარტნიორი ორგანიზაციების აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, ბათუმის საინვესტიციო სააგენტოსა და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ. ინფორმაცია მოცემულია ინგლისურ ენაზე.

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (GE)

საქართველოს შრომის კოდექსი (GE)

როგორ დავაფუძნოთ ბიზნესი ბათუმში

როგორ დავაფუძნოთ ბანკი აჭარაში

როგორ დავაფუძნოთ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა აჭარაში

საგადასახადო რეფორმა საქართველოში

ლიბერალური რეფორმა საქართველოში

სავაჭრო რეჟიმები

სავიზო რეჟიმები

სოფლის მეურნეობა აჭარაში

ტურიზმი აჭარაში

ენერგეტიკა

ხელვაჩაურის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა

ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონა