დეპარტამენტები

სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საშტატო განრიგი

 

I    ხელმძღვანელობა

1.       თავმჯდომარე

2.       თავმჯდომარის მოადგილე

3.       აღმასრულებელი დირექტორი


II    ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

1.       დეპარტამენტის უფროსი

2.       საქმეთა მმართველი

3.       მთავარი სპეციალისტი (იურისტი)

4.       მთ. სპეციალისტი (IT მენეჯერი)

5.       დამლაგებელი

6.       მძღოლი


III    სერტიფიცირების, ექსპერტიზის, საბაჟო და საგადასახადო საკითხთა დეპარტამენტი

1.       დეპარტამენტის უფროსი

2.       სერტიფიცირების განყოფილების უფროსი

3.       მთ. სპეციალისტი (სერტიფიცირება)

4.       ექსპერტიზის განყოფილების უფროსი

5.       მთ. სპეციალისტი (ექსპერტი)

6.       მთ. სპეციალისტი (ექსპერტი)


IV    ბუღალტერია

1.     ფინანსური მენეჯერი

2.     ბუღალტერი


V    პროტოკოლის სამსახური

1.     სამსახურის უფროსი

2.     მთ. სპეციალისტი


VI    სვოტ ანალიზისა და ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრი

1.     ცენტრის უფროსი

2.     მთ. სპეციალისტი