აჭარის ბიზნეს კვირეული

ასსპა-ს წლიური ანგარიში 2012


ასსპა-ს ყოველთვიური საინფრომაციო ბიულეტენი

 

ექსპორტი და ექსპორტიორები 2010-2012

 

აჭარის მეთევზეობისა და აქვაკულტურის ასოციაცია